1
14:32 - 17:25
2h53phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
2
14:20 - 17:25
3h5phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
3
06:02 - 17:25
11h23phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
4
05:32 - 17:25
11h53phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:32 - 17:25
  2h53phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  14:32 ตลาดบางใหญ่ Talat Bang Yai
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง [MRT]Purple Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (28phút
  15:00 15:03 เตาปูน Tao Poon
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  (32phút
  THB 70,00
  15:35 15:35 สีลม Si Lom
  Đi bộ( 13phút
  15:48 15:48 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến บางหว้า Bang Wa
  (7phút
  THB 30,00
  15:55 15:55 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  15:58 16:05 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin) 17:25 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
 2. 2
  14:20 - 17:25
  3h5phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  14:20 ตลาดบางใหญ่ Talat Bang Yai
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง [MRT]Purple Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (28phút
  14:48 14:51 เตาปูน Tao Poon
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  (37phút
  THB 70,00
  15:28 15:28 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Đi bộ( 20phút
  15:48 15:58 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier 16:00 16:14 ราชวงศ์ Rachawongse Pier 17:25 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
 3. 3
  06:02 - 17:25
  11h23phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  06:02 ตลาดบางใหญ่ Talat Bang Yai
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง [MRT]Purple Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (28phút
  06:30 06:33 เตาปูน Tao Poon
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  (37phút
  THB 70,00
  07:10 07:10 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Đi bộ( 20phút
  07:30 07:38 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến ปากเกร็ด Pakkret Pier
  (2phút
  07:40 16:14 ราชวงศ์ Rachawongse Pier 17:25 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
 4. 4
  05:32 - 17:25
  11h53phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  05:32 ตลาดบางใหญ่ Talat Bang Yai
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง [MRT]Purple Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (28phút
  06:00 06:03 เตาปูน Tao Poon
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  (37phút
  THB 70,00
  06:40 06:40 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Đi bộ( 20phút
  07:00 07:13 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier 07:15 16:14 ราชวงศ์ Rachawongse Pier 17:25 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
cntlog