2020/11/30  10:02  khởi hành
1
10:05 - 10:25
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:03 - 10:25
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:05 - 10:25
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:05 นานา Nana 10:06 10:06 สถานีอโศก Asok[BTS]
  Đi bộ( 8phút
  10:14 10:15 สุขุมวิท Sukhumvit
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (10phút
  THB 26,00
  10:25 สามย่าน Sam Yan
 2. 2
  10:03 - 10:25
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:03 นานา Nana 10:04 10:04 สถานีอโศก Asok[BTS]
  Đi bộ( 8phút
  10:12 10:15 สุขุมวิท Sukhumvit
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (10phút
  THB 26,00
  10:25 สามย่าน Sam Yan
cntlog