1
18:07 - 18:31
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:12 - 18:37
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
18:17 - 18:43
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:07 - 18:31
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:07 นานา Nana 18:08 18:08 สถานีอโศก Asok[BTS]
  Đi bộ( 8phút
  18:16 18:18 สุขุมวิท Sukhumvit
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (13phút
  THB 28,00
  18:31 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
 2. 2
  18:12 - 18:37
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:12 นานา Nana 18:13 18:13 สถานีอโศก Asok[BTS]
  Đi bộ( 8phút
  18:21 18:24 สุขุมวิท Sukhumvit
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (13phút
  THB 28,00
  18:37 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
 3. 3
  18:17 - 18:43
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:17 นานา Nana 18:18 18:18 สถานีอโศก Asok[BTS]
  Đi bộ( 8phút
  18:26 18:30 สุขุมวิท Sukhumvit
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (13phút
  THB 28,00
  18:43 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
cntlog