2020/09/21  11:47  khởi hành
1
11:51 - 12:11
20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:58 - 12:18
20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  11:51 - 12:11
  20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:51 หมอชิต Mo Chit 12:11 นานา Nana
 2. 2
  11:58 - 12:18
  20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:58 หมอชิต Mo Chit 12:18 นานา Nana
cntlog