1
06:09 - 07:37
1h28phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
05:41 - 07:37
1h56phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
06:23 - 07:48
1h25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:09 - 07:37
  1h28phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:09 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (7phút
  THB 30,00
  06:16 06:16 ศาลาแดง Sala Daeng
  Đi bộ( 13phút
  06:29 06:29 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (30phút
  THB 42,00
  06:59 06:59 บางซื่อ Bang Sue
  Đi bộ( 6phút
  07:05 07:12 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT] 07:37 ดอนเมือง Don Muang
 2. 2
  05:41 - 07:37
  1h56phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  05:41 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (7phút
  THB 30,00
  05:48 05:48 ศาลาแดง Sala Daeng
  Đi bộ( 13phút
  06:01 06:05 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (30phút
  THB 42,00
  06:35 06:35 บางซื่อ Bang Sue
  Đi bộ( 6phút
  06:41 07:12 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT] 07:37 ดอนเมือง Don Muang
 3. 3
  06:23 - 07:48
  1h25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:23 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (7phút
  THB 30,00
  06:30 06:30 ศาลาแดง Sala Daeng
  Đi bộ( 13phút
  06:43 06:47 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (30phút
  THB 42,00
  07:17 07:17 บางซื่อ Bang Sue
  Đi bộ( 6phút
  07:23 07:23 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT] 07:48 ดอนเมือง Don Muang
cntlog