1
18:02 - 18:18
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:58 - 18:18
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:02 - 18:18
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:02 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (5phút
  18:07 18:10 สยาม Siam 18:18 พร้อมพงษ์ Phrom Phong
 2. 2
  17:58 - 18:18
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:58 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (5phút
  18:03 18:10 สยาม Siam 18:18 พร้อมพงษ์ Phrom Phong
cntlog