1
15:42 - 15:55
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
15:36 - 15:55
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  15:42 - 15:55
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:42 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (5phút
  15:47 15:50 สยาม Siam 15:55 นานา Nana
 2. 2
  15:36 - 15:55
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:36 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (5phút
  15:41 15:50 สยาม Siam 15:55 นานา Nana
cntlog