1
19:03 - 07:25
12h22phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
2
19:03 - 07:25
12h22phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
3
18:57 - 07:25
12h28phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
4
05:13 - 07:40
2h27phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:03 - 07:25
  12h22phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  19:03 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  Đi bộ( 10phút
  19:13 19:16 หมอชิต Mo Chit 19:30 19:33 สยาม Siam
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến บางหว้า Bang Wa
  (12phút
  THB 44,00
  19:45 19:45 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  19:48 20:00 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin) 20:39 07:15 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3) 07:25 พระนั่งเกล้า Phra Nang Klao Pier
 2. 2
  19:03 - 07:25
  12h22phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  19:03 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (26phút
  THB 42,00
  19:29 19:29 สีลม Si Lom
  Đi bộ( 13phút
  19:42 19:42 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến บางหว้า Bang Wa
  (7phút
  THB 30,00
  19:49 19:49 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  19:52 20:00 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin) 20:39 07:15 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3) 07:25 พระนั่งเกล้า Phra Nang Klao Pier
 3. 3
  18:57 - 07:25
  12h28phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  18:57 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (26phút
  THB 42,00
  19:23 19:23 สีลม Si Lom
  Đi bộ( 13phút
  19:36 19:38 ศาลาแดง Sala Daeng
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến บางหว้า Bang Wa
  (7phút
  THB 30,00
  19:45 19:45 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  19:48 20:00 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin) 20:39 07:15 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3) 07:25 พระนั่งเกล้า Phra Nang Klao Pier
 4. 4
  05:13 - 07:40
  2h27phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  05:13 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  Đi bộ( 10phút
  05:23 05:26 หมอชิต Mo Chit 05:40 05:43 สยาม Siam
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến บางหว้า Bang Wa
  (12phút
  THB 44,00
  05:55 05:55 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  05:58 06:05 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin) 07:13 07:30 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3) 07:40 พระนั่งเกล้า Phra Nang Klao Pier
cntlog