1
16:06 - 16:12
6phút
Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
2
16:12 - 16:18
6phút
Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
3
16:18 - 16:24
6phút
Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
cntlog