1
15:15 - 16:04
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 6. ferry
 7.  > 
2
12:58 - 16:04
3h6phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
3
16:37 - 17:11
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
4
16:28 - 17:11
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 1. 1
  15:15 - 16:04
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  6. ferry
  7.  > 
  15:15 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Đi bộ( 20phút
  15:35 15:40 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม [Exp.Boat]Orange Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (11phút
  15:51 16:02 วัดวรจรรยาวาส Wat Worachanyawas Pier
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến ปากเกร็ด Pakkret Pier
  (2phút
  16:04 วัดเศวตรฉัตร Wat Sawetachat Pier
 2. 2
  12:58 - 16:04
  3h6phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  12:58 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (14phút
  THB 30,00
  13:12 13:18 บางหว้า Bang Wa
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (11phút
  THB 31,00
  13:29 13:29 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  13:32 13:48 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม [Exp.Boat]Orange Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (3phút
  13:51 16:02 วัดวรจรรยาวาส Wat Worachanyawas Pier
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến ปากเกร็ด Pakkret Pier
  (2phút
  16:04 วัดเศวตรฉัตร Wat Sawetachat Pier
 3. 3
  16:37 - 17:11
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  16:37 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  Đi bộ( 20phút
  16:57 17:02 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (9phút
  17:11 วัดเศวตรฉัตร Wat Sawetachat Pier
 4. 4
  16:28 - 17:11
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  16:28 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (14phút
  THB 30,00
  16:42 16:48 บางหว้า Bang Wa
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (11phút
  THB 31,00
  16:59 16:59 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  Đi bộ( 3phút
  17:02 17:08 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (3phút
  17:11 วัดเศวตรฉัตร Wat Sawetachat Pier
cntlog