Miracle Transit Hotel

Miracle Transit Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
International flight ONLY 4th Floor, International Departure Hall(Except arrival and connect to domestic flight), concourse G, Suvarnabhumi Airport ,Bangkok
trạm gần
Về 12 phút từ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog