Modern+Cozy condo just 5 steps to BTS Phra Khanong

Modern+Cozy condo just 5 steps to BTS Phra Khanong Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Soi Sukhumvit 44/1 Khwaeng Phra Khanong Bangkok
trạm gần
Về 7 phút từ พระโขนง trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog