SKY WALK SKY BAR/24 FL./ 1 BED+SOFA BED/NICE VIEW

SKY WALK SKY BAR/24 FL./ 1 BED+SOFA BED/NICE VIEW Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Bang Chak Bangkok
trạm gần
Về 7 phút từ พระโขนง trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog