Supatara Place 1

Supatara Place 1 Đặt phòng / Hướng đi
Situated in Pak Kret- this hotel is 1.9 mi (3.1 km) from Central Plaza Chaengwattana and within 6 mi (10 km) of Sukhothai Thammathirat Open University and IMPACT Arena. IMPACT Challenger and Thunder Dome are also within 6 mi (10 km).
Địa chỉ nhà
Nonthaburi Pak Kret109/51 Chaeng Watthana-Pakkred 12 (Soi Phumwet 4)
trạm gần
Về 12 phút từ วัดกลางเกร็ด trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog