2019/12/09  00:41  khởi hành
1
01:50 - 05:21
3h31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
01:35 - 05:21
3h46phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
00:50 - 05:21
4h31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:20 - 05:51
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  01:50 - 05:21
  3h31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:50 Helenelund
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (13phút
  02:03 02:03 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  02:08 05:17 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (4phút
  05:21 Karlaplan
 2. 2
  01:35 - 05:21
  3h46phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:35 Helenelund
  [40]Pendeltåg(Uppsala C - Södertälje centrum) [40]Commuter Train(Uppsala C - Sodertalje centrum)
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (13phút
  01:48 01:48 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  01:53 05:17 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (4phút
  05:21 Karlaplan
 3. 3
  00:50 - 05:21
  4h31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:50 Helenelund
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (13phút
  01:03 01:03 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  01:08 05:17 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (4phút
  05:21 Karlaplan
 4. 4
  05:20 - 05:51
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:20 Helenelund
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (13phút
  05:33 05:33 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  05:38 05:47 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (4phút
  05:51 Karlaplan
cntlog