2019/11/15  12:08  khởi hành
1
12:17 - 12:46
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:08 - 12:46
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
12:08 - 12:46
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:17 - 12:46
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:17 Sollentuna
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (16phút
  12:33 12:33 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  12:38 12:38 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Norsborg 
  (8phút
  12:46 Hornstull
 2. 2
  12:08 - 12:46
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:08 Sollentuna
  [42X]Pendeltåg(Marsta - Nynäshamn) [42X]Commuter Train(Marsta - Nynashamn)
  Hướng đến Nynäshamn Nynashamn
  (16phút
  12:24 12:24 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  12:29 12:38 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Norsborg 
  (8phút
  12:46 Hornstull
 3. 3
  12:08 - 12:46
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:08 Sollentuna
  [42X]Pendeltåg(Marsta - Nynäshamn) [42X]Commuter Train(Marsta - Nynashamn)
  Hướng đến Nynäshamn Nynashamn
  (20phút
  12:28 12:28 Stockholm Södra Stockholm Sodra
  Đi bộ( 7phút
  12:35 12:44 Mariatorget
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Norsborg 
  (2phút
  12:46 Hornstull
cntlog