2020/11/25  02:06  khởi hành
1
05:17 - 05:46
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:02 - 05:46
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:02 - 05:46
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:17 - 05:46
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:17 Sollentuna
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (16phút
  05:33 05:33 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  05:38 05:38 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Norsborg 
  (8phút
  05:46 Hornstull
 2. 2
  05:02 - 05:46
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:02 Sollentuna
  [40]Pendeltåg(Uppsala C - Södertälje centrum) [40]Commuter Train(Uppsala C - Sodertalje centrum)
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (16phút
  05:18 05:18 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  05:23 05:38 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Norsborg 
  (8phút
  05:46 Hornstull
 3. 3
  05:02 - 05:46
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:02 Sollentuna
  [40]Pendeltåg(Uppsala C - Södertälje centrum) [40]Commuter Train(Uppsala C - Sodertalje centrum)
  Hướng đến Södertälje Centrum Sodertalje Centrum
  (21phút
  05:23 05:23 Stockholm Södra Stockholm Sodra
  Đi bộ( 7phút
  05:30 05:44 Mariatorget
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Norsborg 
  (2phút
  05:46 Hornstull
cntlog