2020/01/29  07:08  khởi hành
1
07:12 - 07:25
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:20 - 07:33
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:12 - 07:25
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:12 Stockholm City(Stockholms central) 07:25 Helenelund
 2. 2
  07:20 - 07:33
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:20 Stockholm City(Stockholms central)
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Märsta Marsta
  (13phút
  07:33 Helenelund
cntlog