2020/10/20  12:14  khởi hành
1
12:21 - 12:56
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:21 - 12:57
36phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:21 - 12:56
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:21 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  Hướng đến Stockholm City(Stockholms central) 
  (19phút
  12:40 12:40 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  12:45 12:52 T-Centralen
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  Hướng đến Hässelby Strand Hasselby Strand
  (4phút
  12:56 Odenplan
 2. 2
  12:21 - 12:57
  36phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:21 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  Hướng đến Stockholm City(Stockholms central) 
  (19phút
  12:40 12:40 Stockholm City(Stockholms central)
  Đi bộ( 5phút
  12:45 12:53 T-Centralen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (4phút
  12:57 Odenplan
cntlog