2021/03/05  19:13  khởi hành
1
19:22 - 19:54
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:21 - 19:54
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
19:15 - 19:54
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
19:37 - 20:09
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:22 - 19:54
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:22 Gamla Stan
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (1phút
  19:23 19:23 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  19:28 19:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (19phút
  19:54 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 2. 2
  19:21 - 19:54
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:21 Gamla Stan
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  Hướng đến Hässelby Strand Hasselby Strand
  (1phút
  19:22 19:22 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  19:27 19:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (19phút
  19:54 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 3. 3
  19:15 - 19:54
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:15 Gamla Stan
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (2phút
  19:17 19:17 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  19:22 19:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (19phút
  19:54 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 4. 4
  19:37 - 20:09
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:37 Gamla Stan
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (1phút
  19:38 19:38 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  19:43 19:50 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (19phút
  20:09 Arlanda Södra Arlanda Sodra
cntlog