2020/01/24  12:19  khởi hành
1
12:19 - 12:26
7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:19 - 12:26
  7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:19 Slussen
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  Hướng đến Hässelby Strand Hasselby Strand
  (3phút
  12:22 12:25 T-Centralen
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  12:26 Kungsträdgården Kungstradgarden
cntlog