2021/01/22  10:10  khởi hành
1
10:19 - 10:26
7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:13 - 10:26
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
10:20 - 10:35
15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
10:35 - 10:49
14phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:19 - 10:26
  7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:19 Slussen
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  Hướng đến Hässelby Strand Hasselby Strand
  (3phút
  10:22 10:25 T-Centralen
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  10:26 Kungsträdgården Kungstradgarden
 2. 2
  10:13 - 10:26
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:13 Slussen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (4phút
  10:17 10:25 T-Centralen
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  10:26 Kungsträdgården Kungstradgarden
 3. 3
  10:20 - 10:35
  15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:20 Slussen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (3phút
  10:23 10:32 T-Centralen 10:35 Kungsträdgården Kungstradgarden
 4. 4
  10:35 - 10:49
  14phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:35 Slussen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (3phút
  10:38 10:48 T-Centralen
  [T11]Blå Linjen [T11]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  10:49 Kungsträdgården Kungstradgarden
cntlog