2020/12/05  17:33  khởi hành
1
17:39 - 18:13
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:39 - 18:22
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:59 - 18:28
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  17:39 - 18:13
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:39 Hornstull
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (8phút
  17:47 17:47 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  17:52 17:57 Stockholm City(Stockholms central)
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Märsta Marsta
  (16phút
  18:13 Sollentuna
 2. 2
  17:39 - 18:22
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:39 Hornstull
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  Hướng đến Ropsten 
  (8phút
  17:47 17:47 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  17:52 18:06 Stockholm City(Stockholms central) 18:22 Sollentuna
 3. 3
  17:59 - 18:28
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:59 Hornstull
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  Hướng đến Mörby Centrum Morby Centrum
  (8phút
  18:07 18:07 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  18:12 18:12 Stockholm City(Stockholms central) 18:28 Sollentuna
cntlog