2019/11/20  16:16  khởi hành
1
16:27 - 17:27
1h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
16:27 - 17:42
1h15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:27 - 17:27
  1h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:27 Akalla
  [T11]Blå Linjen [T11]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (12phút
  16:39 16:45 Solna Centrum 16:47 16:47 Solna station
  Đi bộ( 4phút
  16:51 16:57 Solna
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Märsta Marsta
  (30phút
  17:27 Märsta Marsta
 2. 2
  16:27 - 17:42
  1h15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:27 Akalla
  [T11]Blå Linjen [T11]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (21phút
  16:48 16:48 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  16:53 17:05 Stockholm City(Stockholms central)
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Märsta Marsta
  (37phút
  17:42 Märsta Marsta
cntlog