2019/11/12  20:21  khởi hành
1
20:22 - 20:43
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:23 - 20:52
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  20:22 - 20:43
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:22 T-Centralen
  Đi bộ( 2phút
  20:24 20:27 Stockholm City(Stockholms central)
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Märsta Marsta
  (16phút
  20:43 Sollentuna
 2. 2
  20:23 - 20:52
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:23 T-Centralen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (4phút
  20:27 20:27 Odenplan
  Đi bộ( 5phút
  20:32 20:39 Stockholm Odenplan 20:52 Sollentuna
cntlog