2020/12/05  17:22  khởi hành
1
17:22 - 17:43
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:23 - 17:52
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  17:22 - 17:43
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:22 T-Centralen
  Đi bộ( 2phút
  17:24 17:27 Stockholm City(Stockholms central)
  [41][41X]Pendeltåg [41][41X]Commuter Train
  Hướng đến Märsta Marsta
  (16phút
  17:43 Sollentuna
 2. 2
  17:23 - 17:52
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:23 T-Centralen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (4phút
  17:27 17:27 Odenplan
  Đi bộ( 5phút
  17:32 17:39 Stockholm Odenplan 17:52 Sollentuna
cntlog