2020/01/22  16:34  khởi hành
1
16:40 - 16:43
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
16:48 - 16:51
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:40 - 16:43
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:40 T-Centralen 16:43 Kungsträdgården Kungstradgarden
 2. 2
  16:48 - 16:51
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:48 T-Centralen 16:51 Kungsträdgården Kungstradgarden
cntlog