2021/01/22  21:41  khởi hành
1
21:44 - 21:47
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:48 - 21:49
1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
21:52 - 21:55
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:44 - 21:47
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:44 T-Centralen 21:47 Kungsträdgården Kungstradgarden
 2. 2
  21:48 - 21:49
  1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:48 T-Centralen
  [T11]Blå Linjen [T11]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  21:49 Kungsträdgården Kungstradgarden
 3. 3
  21:52 - 21:55
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:52 T-Centralen 21:55 Kungsträdgården Kungstradgarden
cntlog