2019/10/23  12:24  khởi hành
1
18:29 - 02:25
7h56phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:29 - 02:25
  7h56phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:29 بقيق Abaqaiq
  خط الدمام والرياض Dammam-Riyadh Line
  Hướng đến الرياض Riyadh
  (2h56phút
  21:25 21:30 الرياض Riyadh
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  Hướng đến الجوف Al Jouf
  (4h55phút
  02:25 حائل Hail
cntlog