2020/10/26  23:15  khởi hành
1
17:45 - 23:54
6h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:45 - 23:54
  6h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:45 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  Hướng đến الرياض Riyadh
  (2h26phút
  20:11 21:00 الرياض Riyadh
  خط الدمام والرياض Dammam-Riyadh Line
  Hướng đến الدمام Dammam
  (2h54phút
  23:54 بقيق Abaqaiq
cntlog