2020/09/21  12:34  khởi hành
1
11:37 - 12:05
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:37 - 12:05
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:37 - 12:05
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:37 Aeroporto
  Lisbon Metro Red Line
  Hướng đến São Sebastião Sao Sebastiao
  (20phút
  11:57 12:03 São Sebastião Sao Sebastiao
  Lisbon Metro Blue Line
  Hướng đến Santa Apolónia Santa Apolonia
  (2phút
  12:05 Marquês de Pombal Marques de Pombal
 2. 2
  11:37 - 12:05
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:37 Aeroporto
  Lisbon Metro Red Line
  Hướng đến São Sebastião Sao Sebastiao
  (18phút
  11:55 12:02 Saldanha
  Lisbon Metro Yellow Line
  Hướng đến Rato 
  (3phút
  12:05 Marquês de Pombal Marques de Pombal
cntlog