2020/01/19  18:50  khởi hành
1
18:53 - 19:20
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:53 - 19:24
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:53 - 19:20
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:53 Aeroporto
  Lisbon Metro Red Line
  Hướng đến São Sebastião Sao Sebastiao
  (18phút
  19:11 19:17 Saldanha
  Lisbon Metro Yellow Line
  Hướng đến Rato 
  (3phút
  19:20 Marquês de Pombal Marques de Pombal
 2. 2
  18:53 - 19:24
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:53 Aeroporto
  Lisbon Metro Red Line
  Hướng đến São Sebastião Sao Sebastiao
  (20phút
  19:13 19:22 São Sebastião Sao Sebastiao
  Lisbon Metro Blue Line
  Hướng đến Santa Apolónia Santa Apolonia
  (2phút
  19:24 Marquês de Pombal Marques de Pombal
cntlog