2020/01/26  09:22  khởi hành
1
09:29 - 09:57
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:29 - 09:57
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:29 Aeroporto
  Lisbon Metro Red Line
  Hướng đến São Sebastião Sao Sebastiao
  (20phút
  09:49 09:56 São Sebastião Sao Sebastiao
  Lisbon Metro Blue Line
  Hướng đến Santa Apolónia Santa Apolonia
  (1phút
  09:57 Parque
cntlog