Stay @Airport

Stay @Airport Đặt phòng / Hướng đi
Stay @Airport is situated in Lisbon, within 2.7 km of Lisbon Casino and 3 km of Lisbon Oceanarium. Located around 3.6 km from Nations Park, the guest house is also 8 km away from Rossio.
Địa chỉ nhà
79 Rua Cidade da Beira, Unit 9A
trạm gần
Về 9 phút từ Aeroporto trên chân
Giá tham khảo
$ 21,33
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog