1
16:50 - 08:03
15h13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:50 - 08:03
  15h13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:50 پنوں عاقل Pano Akil
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  Hướng đến پشاور اردوگاه Peshawar Cantt
  (13h45phút
  06:35 07:50 لاہور جنکشن Lahore Jn.
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  Hướng đến کراچی شہر Karachi City
  (13phút
  08:03 لاہور کینٹ Lahore Cantt
cntlog