Chancery Inn Guest House

Chancery Inn Guest House Đặt phòng / Hướng đi
This hotel is in Sukkur.
Địa chỉ nhà
SukkurHouse No. A-158- Close to Airport Road Sindhi Co-operative Housing Society
trạm gần
Về 37 phút từ سكهر trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog