2020/08/07  23:04  khởi hành
1
06:20 - 07:03
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
05:48 - 07:03
1h15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:08 - 07:03
1h55phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:20 - 07:03
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:20 Vito Cruz
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Baclaran 
  (6phút
  PHP 15,00
  06:26 06:26 EDSA(LRT)
  Đi bộ( 7phút
  06:33 06:34 Taft Avenue
  Manila MRT 3
  Hướng đến North Avenue 
  (3phút
  PHP 13,00
  06:37 06:37 Magallanes
  Đi bộ( 10phút
  06:47 06:48 Edsa(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (15phút
  PHP 15,00
  07:03 Bicutan
 2. 2
  05:48 - 07:03
  1h15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:48 Vito Cruz
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Roosevelt 
  (18phút
  PHP 20,00
  06:06 06:06 Blumentritt(LRT)
  Đi bộ( 4phút
  06:10 06:13 Blumentritt(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (50phút
  PHP 20,00
  07:03 Bicutan
 3. 3
  05:08 - 07:03
  1h55phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:08 Vito Cruz
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Roosevelt 
  (18phút
  PHP 20,00
  05:26 05:26 Blumentritt(LRT)
  Đi bộ( 4phút
  05:30 06:13 Blumentritt(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (50phút
  PHP 20,00
  07:03 Bicutan
cntlog