2020/03/31  02:45  khởi hành
1
06:04 - 07:03
59phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
05:54 - 07:03
1h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:14 - 07:03
1h49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:04 - 07:03
  59phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:04 Un Avenue
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Baclaran 
  (12phút
  PHP 20,00
  06:16 06:16 EDSA(LRT)
  Đi bộ( 7phút
  06:23 06:24 Taft Avenue
  Manila MRT 3
  Hướng đến North Avenue 
  (3phút
  PHP 13,00
  06:27 06:27 Magallanes
  Đi bộ( 10phút
  06:37 06:48 Edsa(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (15phút
  PHP 15,00
  07:03 Bicutan
 2. 2
  05:54 - 07:03
  1h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:54 Un Avenue
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Roosevelt 
  (12phút
  PHP 20,00
  06:06 06:06 Blumentritt(LRT)
  Đi bộ( 4phút
  06:10 06:13 Blumentritt(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (50phút
  PHP 20,00
  07:03 Bicutan
 3. 3
  05:14 - 07:03
  1h49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:14 Un Avenue
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Roosevelt 
  (12phút
  PHP 20,00
  05:26 05:26 Blumentritt(LRT)
  Đi bộ( 4phút
  05:30 06:13 Blumentritt(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (50phút
  PHP 20,00
  07:03 Bicutan
cntlog