2020/11/24  15:50  khởi hành
1
16:21 - 16:34
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:21 - 17:34
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:21 - 16:34
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:21 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Tutuban(Manila) 
  (13phút
  PHP 15,00
  16:34 Pasay Road
 2. 2
  17:21 - 17:34
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:21 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Tutuban(Manila) 
  (13phút
  PHP 15,00
  17:34 Pasay Road
cntlog