Capsule Bedspace near RCBC, Ayala, dela Rosa

Capsule Bedspace near RCBC, Ayala, dela Rosa Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Aurora’s Capsule, 6938 Washington Street Metro Manila
trạm gần
Về 2 phút từ Pasay Road trên chân
Xêp hạng
★☆☆☆☆1.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog