1 bedroom with balcony pre selling

1 bedroom with balcony pre selling Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Chino Roces Avenue Metro Manila
trạm gần
Về 6 phút từ Pasay Road trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog