Cristina's Place FAN ROOM #72

Cristina's Place FAN ROOM #72 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1098 Leyte St., Sampaloc Manila Metro Manila
trạm gần
Về 5 phút từ Pureza trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog