Rooftop Condo Makati

Rooftop Condo Makati Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
7486 Santillan stret, pio del pilar, Makati Cirty Metro Manila
trạm gần
Về 3 phút từ Pasay Road trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog