San Lorenzo Place 1BR Condo Unit in Makati

San Lorenzo Place 1BR Condo Unit in Makati Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Chino Roces Avenue Metro Manila
trạm gần
Về 6 phút từ Pasay Road trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog