Grand Hotel Oslo

Grand Hotel Oslo Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Karl Johansgate 31, Oslo, 0101, Norway
trạm gần
Về 2 phút từ Aker brygge trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog