Thon Hotel Spectrum

Thon Hotel Spectrum Đặt phòng / Hướng đi
This hotel is just 8 minutes walk from Oslo Central Station and the main street, Karl Johans gate. Guests enjoy free tea/coffee and free access to the lobby internet computer.
Địa chỉ nhà
Brugata 7
trạm gần
Về 1 phút từ Dronningens gate trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 113,95
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog