As Hotell

As Hotell Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
OsloMosseveien 6
trạm gần
Về 12 phút từ Sportsplassen trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog