2019/09/17  01:21  khởi hành
1
01:27 - 02:08
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
01:27 - 02:16
49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  01:27 - 02:08
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  01:27 Heimdalsgata
  Tram Line 17
  Hướng đến Grefsen station 
  (5phút
  01:32 01:32 Carl Berners plass[Tram]
  Đi bộ( 6phút
  01:38 01:43 Carl Berners plass
  T-bane Line 5(Sognsvann-Storo)
  Hướng đến Sognsvann 
  (2phút
  01:45 02:00 Toyen(Munch-museet)
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (8phút
  02:08 Manglerud
 2. 2
  01:27 - 02:16
  49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  01:27 Heimdalsgata
  Tram Line 17
  Hướng đến Grefsen station 
  (5phút
  01:32 01:32 Carl Berners plass[Tram]
  Đi bộ( 6phút
  01:38 01:43 Carl Berners plass
  T-bane Line 5(Sognsvann-Storo)
  Hướng đến Sognsvann 
  (2phút
  01:45 02:08 Toyen(Munch-museet)
  T-bane Line 1(Frognerseteren-Ryen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (8phút
  02:16 Manglerud
cntlog