2020/09/27  06:16  khởi hành
1
08:45 - 08:58
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:45 - 08:58
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:45 Muntplein
  Amsterdamse Tram 24 Amsterdam Tram 24
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (4phút
  08:49 08:57 Dam
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Amstelstation Amstelstation (Tram)
  (1phút
  08:58 Spui
cntlog