2020/09/25  07:05  khởi hành
1
07:08 - 07:21
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:07 - 07:27
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:08 - 07:21
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:08 Westermarkt
  Amsterdamse Tram 17 Amsterdam Tram 17
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (1phút
  07:09 07:12 Dam
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Amstelstation Amstelstation (Tram)
  (9phút
  07:21 Van Baerlestraat
 2. 2
  07:07 - 07:27
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:07 Westermarkt
  Amsterdamse Tram 17 Amsterdam Tram 17
  Hướng đến Dijkgraafplein 
  (3phút
  07:10 07:23 Elandsgracht
  Amsterdamse Tram 5 Amsterdam Tram 5
  Hướng đến Binnenhof 
  (4phút
  07:27 Van Baerlestraat
cntlog