2019/07/22  16:45  khởi hành
1
16:53 - 17:23
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:45 - 17:23
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
16:55 - 17:30
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:53 - 17:23
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:53 Solli
  Tram Line 13
  Hướng đến Grefsen station 
  (2phút
  16:55 16:55 Nationaltheatret[Tram]
  Đi bộ( 5phút
  17:00 17:02 Nationaltheatret
  T-bane Line 1(Frognerseteren-Bergkrystallen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (21phút
  17:23 Munkelia
 2. 2
  16:45 - 17:23
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:45 Solli
  Tram Line 12
  Hướng đến Kjelsas 
  (10phút
  16:55 16:55 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Đi bộ( 4phút
  16:59 17:04 Jernbanetorget(Oslo S)
  T-bane Line 1(Frognerseteren-Bergkrystallen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (19phút
  17:23 Munkelia
 3. 3
  16:55 - 17:30
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:55 Solli
  Tram Line 12
  Hướng đến Kjelsas 
  (10phút
  17:05 17:05 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Đi bộ( 4phút
  17:09 17:11 Jernbanetorget(Oslo S)
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (19phút
  17:30 Munkelia
cntlog