1
08:22 - 08:49
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:22 - 08:57
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
08:36 - 09:04
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:22 - 08:49
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:22 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (19phút
  08:41 08:45 Leidseplein
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (4phút
  08:49 Ten Katestraat
 2. 2
  08:22 - 08:57
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:22 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (24phút
  08:46 08:50 Dam
  Amsterdamse Tram 17 Amsterdam Tram 17
  Hướng đến Dijkgraafplein 
  (7phút
  08:57 Ten Katestraat
 3. 3
  08:36 - 09:04
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:36 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 4 Amsterdam Tram 4
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (11phút
  08:47 08:55 Frederiksplein
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (9phút
  09:04 Ten Katestraat
cntlog