1
11:54 - 12:20
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:49 - 12:20
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:02 - 12:28
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
12:06 - 12:35
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:54 - 12:20
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:54 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 4 Amsterdam Tram 4
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (12phút
  12:06 12:09 Frederiksplein
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (11phút
  12:20 Ten Katestraat
 2. 2
  11:49 - 12:20
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:49 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (22phút
  12:11 12:15 Leidseplein
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (5phút
  12:20 Ten Katestraat
 3. 3
  12:02 - 12:28
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:02 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Đi bộ( 2phút
  12:04 12:07 Amstelstation Amstelstation (Metro)
  Amsterdamse Metro 51 Amsterdam Metro 51
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Metro)
  (3phút
  12:10 12:10 Weesperplein Weesperplein (Metro)
  Đi bộ( 5phút
  12:15 12:15 Weesperplein Weesperplein (Tram)
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (13phút
  12:28 Ten Katestraat
 4. 4
  12:06 - 12:35
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:06 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 4 Amsterdam Tram 4
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (12phút
  12:18 12:24 Frederiksplein
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (11phút
  12:35 Ten Katestraat
cntlog