1
21:52 - 22:17
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:50 - 22:30
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:52 - 22:17
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:52 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 4 Amsterdam Tram 4
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (11phút
  22:03 22:06 Frederiksplein
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  Hướng đến Sloterpark 
  (11phút
  22:17 Ten Katestraat
 2. 2
  21:50 - 22:30
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:50 Amstelstation Amstelstation (Tram)
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (27phút
  22:17 22:21 Dam
  Amsterdamse Tram 17 Amsterdam Tram 17
  Hướng đến Dijkgraafplein 
  (9phút
  22:30 Ten Katestraat
cntlog