2019/09/18  20:27  khởi hành
1
20:36 - 21:01
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:36 - 21:01
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:36 Hoyenhall
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Vestli 
  (21phút
  20:57 21:00 Ulleval stadion
  T-bane Line 5(Sognsvann-Storo)
  Hướng đến Sognsvann 
  (1phút
  21:01 Berg
cntlog