1
08:11 - 08:31
20phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
08:11 - 08:32
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:10 - 08:32
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
08:05 - 08:32
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:11 - 08:31
  20phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:11 Helsfyr
  T-bane Line 3(Stortinget-Mortensrud)
  Hướng đến Kolsas 
  (3phút
  08:14 08:19 Toyen(Munch-museet)
  T-bane Line 5(Storo-Vestli)
  Hướng đến Vestli 
  (2phút
  08:21 08:21 Carl Berners plass
  Đi bộ( 6phút
  08:27 08:28 Carl Berners plass[Tram]
  Tram Line 17
  Hướng đến Rikshospitalet 
  (3phút
  08:31 Lakkegata skole
 2. 2
  08:11 - 08:32
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:11 Helsfyr
  T-bane Line 3(Stortinget-Mortensrud)
  Hướng đến Kolsas 
  (7phút
  08:18 08:18 Jernbanetorget(Oslo S)
  Đi bộ( 4phút
  08:22 08:24 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Tram Line 17
  Hướng đến Grefsen station 
  (8phút
  08:32 Lakkegata skole
 3. 3
  08:10 - 08:32
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:10 Helsfyr
  T-bane Line 1(Bergkrystallen-Frognerseteren)
  Hướng đến Frognerseteren 
  (7phút
  08:17 08:17 Jernbanetorget(Oslo S)
  Đi bộ( 4phút
  08:21 08:24 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Tram Line 17
  Hướng đến Grefsen station 
  (8phút
  08:32 Lakkegata skole
 4. 4
  08:05 - 08:32
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:05 Helsfyr
  T-bane Line 3(Kolsas-Mortensrud)
  Hướng đến Kolsas 
  (7phút
  08:12 08:12 Jernbanetorget(Oslo S)
  Đi bộ( 4phút
  08:16 08:24 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Tram Line 17
  Hướng đến Grefsen station 
  (8phút
  08:32 Lakkegata skole
cntlog