Bed & Breakfast Houseboat Gezina

Bed & Breakfast Houseboat Gezina Đặt phòng / Hướng đi
Bed & Breakfast Houseboat Gezina is located in Amsterdam at 2 km from Amsterdamse Bos and Nieuwe Meer where you can also swim. Free Wi-Fi access is available in this boat.
Địa chỉ nhà
IJsbaanpad 119
trạm gần
Về 16 phút từ Amstelveenseweg trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog