The Houseboat

The Houseboat Đặt phòng / Hướng đi
Boasting river views, The Houseboat is situated in Amsterdam, around 700 metres from Museum of Bags and Purses Hendrikje.
Địa chỉ nhà
Prinsengracht
trạm gần
Về 1 phút từ Marie Heinekenplein trên chân
Giá tham khảo
$ 349,46
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog