SWEETS hotel Scharrebiersluis

SWEETS hotel Scharrebiersluis Đặt phòng / Hướng đi
Located in Amsterdam, SWEETS hotel Scharrebiersluis is set in a bridge house. It is one of the 28 accommodations that housed bridge keepers from 1906 till 2017. In Scharrebiersluis guest can enjoy a view on the canal.
Địa chỉ nhà
100 Rapenburgerplein
trạm gần
Về 3 phút từ Waterlooplein trên chân
Giá tham khảo
$ 247,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog